Ukupan iznos sa sredstvima indirektnih budžetskih korisnika je 794.819.000 dinara

Usvojen treći rebalans budžeta opštine Mali Zvornik u 2018. godini

Dvadeseta redovna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik održana je u utorak, 30. oktobra. U prisustvu 29 odbornika, koji su razmatrali 21 tačku dnevnog reda, predlog Odluke o trećim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Mali Zvornik za 2018. godine obrazložio je predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić.

I ovaj rebalans budžeta se radi zbog promena u strukturi, kako u okviru prihoda i primanja, tako i u strukturi rashoda i izdataka budžeta. Odlukom su planirani u iznosu od 784.757.000 dinara. Ukupan iznos, sa sredstvima indirektnih budžetskih korisnika je 794.819.000 dinara. Najveći priliv, do narodnog rebalansa koji ubrzo sledi u novembru, beleži se u transferima od drugih nivoa vlasti, 4.340.000 dinara. Kabinet ministra bez portfelja za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića potpisao je 5. oktobra ugovor sa lokalnom samoupravom u Malom Zvorniku o dodeli bespovratnih sredstava za realizaciju Projekta „Žensko inovaciono preduzetništvo Mali Zvornik”, u iznosu od 2.340.000 dinara. Predsednik opštine Zoran Jevtić zahvalio se, još jednom, na posredovanju odborniku Srpske narodne partije (SNP) Vladanu Jovanoviću, u nadi da će se i ostali izabrani predstavnici naroda rukovoditi ovim primerom. U periodima između dva rebalansa, od 25. maja do 30. oktobra, potpisani su i Ugovor o finansijskoj podršci u okviru Programa Reforma poreza na imovinu u iznosu od 900.000 dinara, te Ugovor o sufinansiranju za izradu projektno-tehničke dokumentacije u iznosu od 1.440.000 dinara (projektovanje vodovoda za Veliku Reku).

Rashodi su umanjeni na pozicijama za stalne troškove, specijalizovane usluge, rad građevinskih mašina, električnu energiju, troškove za tekuće popravke i održavanje objekata, troškove putovanja, prevođenja, usluge održavanja računara, obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, usluge informisanja javnosti, reprezentacije i poklone, novčane kazne u sudovima, rashodi za republičke takse, socijalna davanja u vidu jednokratne pomoći, jer su pooštreni kriterijumi za raspodelu i umenjene zloupotrebe sredstava, te namenska sredstva koja Dom zdravlja i Predškolska ustanova nisu realizovali u 2018. godini. Rashodi Skupštine opštine, Opštinskog veća i Opštinskog pravobranilaštava su umanjeni, a aktivnosti predsednika opštine zahtevaju neznatno uvećanje, prvenstveno zbog učestalijih kontakata lokalnih čelnika sa republičkom vlašću i potencijalnim investitorima. Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu jedinica lokalne samouprave do 50.000 stanovnika, kakav je opština Mali Zvornik, sveden je na 140. Utvrđen je sledeći broj zaposlenih na neodređeno vreme: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik – 45 zaposlenih, Javno komunalno preduzeće „Drina” Mali Zvornik – 54, Biblioteka „17. septembar” – 10 i Predškolska ustanova „Crvenkapa”– 31 zaposlenih, što je 140 u ukupnom broju.

Jevtić je istakao da će se još jedna sednica Skupštine opštine Mali Zvornik održati u vrlo kratkom razmaku, jer se očekuje priliv sredstava iz budžeta Republike, od oko 22.000.000 dinara, za adaptaciju, rekonstrukciju i sanaciju objekata nekadašnjeg Drvno industrijskog preduzeća „Novo Gučevo” u Donjem Naselju. Pranje tekstila će se obavljati u pogonu koji otvara fabrika „„YGS tekstil” deo turske kompanije „Maydenim Tekstil” i taj zahtevni tehnološki sistem zahteva posebna ulaganja u postupak koji će obezbediti zaštititu kvaliteta životne sredine i postizanje kvalitetnijeg životnog okruženja. Iako, prvobitno, Memorandum o saradnji između opštine Mali Zvornik i ove turske kompanije nije predvideo u prvoj godini izradu postrojenja za filtraciju otpadnih voda, konstatovano je da je ono nužno za sprečavanje zagađenja, pa će biti završeno u prvoj, a ne u drugoj fazi – 2020. godine. Svi objekti i sva sredstva ostaju lokalnoj samoupravi, tako da ove izmene ne predstavljaju prepreku za otvaranje pogona, već izazov koji zahteva oko 4.000 kvadratnih metara prostora za savremeno postrojenje, koje zadovoljava aktuelne i buduće stroge standarde Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine. U bliskom periodu, od marta do maja naredne godine očekuje se otvaranje pogona tekstilne fabrike i obuka radnika. Radno iskustvo i kvalifikacije nisu presudni jer će poslodavac u roku od mesec dana obučiti radnike za svoju opremu i tehnološki postupak. Predviđeno je i zapošljavanje dvadesetak visokoobrazovanih.

Odbornici su informisani da Javno komunalno preduzeće „Drina” ima ozbiljne probleme sa zastarelim voznim parkom koji ne zadovoljava kriterijume novih pravilnika o bezbednosti, pa je zimsko održavanje lokalnih puteva nemoguće obavljati vozilom FAP, sa nožem i posipačem, koje je proizvedeno 1987. godine. „Pobornik sam nabavke novih vozila, jer su stara premašila vek eksploatacije, iskustva sa održavanjem i registrovanjem su poražavajuća. Ustanovićemo koliko starih vozila bez atesta neće biti moguće registrovati. Angažovanjem drugih izvođača radova za opštinu Mali Zvornik postavlja se pitanje viška zaposlenih u JKP „Drina”. Evidentno je i da komunalno preduzeće više nije osposobljeno za delatnosti punjenja protivpožarnih aparata i održavanja ulične rasvete. Dve cisterne trenutno zadovoljavaju potrebe lokalne zajednice”, zaključio je Jevtić.

(Mačva Sky Info)