Opremanje preduzeća

ZA BOLJE KOMUNALNE USLUGE: JKP Bogatić nabavio nov KAMION KIPER

Javno komunalno preduzeće „BOGATIĆ“ Bogatić nastavilo je sa aktivnostima koje vode ka novim tehničkim opremanjima u preduzeću, tako da je oktobru zaključen ugovor nakon sprovedene javne nabavke o nabavci novog kamiona – kipera.

J. K. P „BOGATIĆ“ Bogatić je ovaj ugovor potpisalo sa firmom „GREEN FORCE“ D.O.O BEOGRAD, a u narednom periodu očekuje se i isporuka.

Navedena mašina će doprineti boljem pružanju komunalnih usluga, a najviše u delu koje se odnosi na odnošenje smeća.

Takođe, u toku je poostupak priključenja Regionalnoj deponiji SREM-MAČVA, nakon čega bi se rasteretile deponije na teritoriji opštine Bogatić, a nakon izvesnog vremena došlo bi i do zatvaranja deponija, a smeće bi bilo odvoženo van teritorija opštine Bogatić, što bi dovelo do još čistije teritorije opštine Bogatić.

Kamion-kiper, pored komunalnih poslova odnošenja smeća, može imati i veliku primenu i za neke druge komunalne delatnosti, a koje mogu biti poverene J. K. P „BOGATIĆ“ Bogatić u nekom narednom periodu.

Kamion – kiper će doneti kao do boljeg pružanja komunalnih usluga, veće čistoće na teritoriji opštine Bogatić, tako i do većeg priliva sredstava za firmu shodno svom angažovanju, istakli su u upravi J. K. P „BOGATIĆ“ Bogatić.

(Mačva Sky Info)