Briga o zdravlju

SVETSKI DAN KONTRACEPCIJE: Cilj je da se unapredi reproduktivno zdravlje i da se smanji broj NEPLANIRANIH TRUDNOĆA I ABORTUSA

Svetski dan kontracepcije obeležava se danas, a Srbija je jedna od prvih zemalja koje su u potpunosti uskladile prioritete u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja sa međunarodnim standardima, saopštila je kancelarija Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji.
Ministarstvo zdravlja i UNFPA u Srbiji predstavili su Nacionalni program očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Srbije.

Manje od petine žena u Srbiji koristi pouzdane metode kontracepcije, dok su mladi opterećeni predrasudama i ne znaju dovoljno o načinima da zaštite svoje zdravlje.

– Sa ovim setom mera, želimo da podignemo svest šire javnosti o potrebi očuvanja reproduktivnog zdravlja, kao i da smanjimo broj neplaniranih trudnoća koje se završavaju nebezbednim abortusom i prevalencu polno prenosivih infekcija. Programom takođe težimo da doprinesemo prevenciji nasilja u našem društvu i boljoj zaštiti žena koje trpe nasilje – izjavila je dr Vesna Knjeginjić, pomoćnica ministra u Ministarstvu zdravlja. 
Učesnici skupa složili su se da je univerzalni pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući planiranju porodice, strateška investicija u naredne generacije.
Time se kreira okruženje u kome žene i parovi mogu da donose informisane odluke koje se tiču njihovog reproduktivnog zdravlja, kao i da slobodno odlučuju da li, kada i koliko dece žele da imaju.

(Mačva Sky Info)