Briga o životnoj sredini je osnova

ZELENI VLADIMIRCI: Upravljanje opasnim otpadom jedan je od prioriteta za OČUVANJE PRIRODE i ZDRAVLJA

Jedan od prioriteta Ministarstva zaštite životne sredine je izgradnja i razvoj održivog sistema za upravljanje otpadom. Da bi se to uspešno realizovalo, neophodno je raditi timski, sarađivati sa svim akterima, na globalu i na lokalu.

Opština Vladimirci je takođe deo sistema, a cilj je da odgovorinim ponašanjem, i pojedinci koji tu žive, i industrijski sektor, kontinuirano rade na edukaciji iz ove oblasti, da postupaju u skladu sa pravilima i čuvaju svoju životnu sredinu.

U Srbiji je poslednjih meseci otkriveno više lokacija sa nepropisno odloženim opasnim industrijskim otpadom. Prema podacima Centra za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije 300.000 tona opasnog otpada nije propisno zbrinuto. Postrojenja za preradu ovog otpada ne postoje, a čak u 90 zatvorenih fabrika stoje opasne hemikalije, najčešće u neadekvatnim uslovima.

Početkom godine u Apatinu je otkrivena jama sa naftnim derivatima, dok je u Novom Sadu, u blizini nekadašnje hemijske industrije, pronađena podzemna deponija sa 1.500 tona opasnog otpada. Takođe, u blizini Pančeva primećeno je oko 100 tona nepropisno zbrinutog opasnog otpada.


U Obrenovcu je najkritičnije, na čak tri lokacije, u decembru prošle godine pronađeno je oko 25.000 tona opasnog otpada zakopanog u zemlju. Nakon što je komunalna inspekcija izašla na teren i poslala je materijal na analizu, utvrđeno je da se radi o kancerogenim materijama opasnim po život ljudi i okoline. Još uvek nije utvrđeno koliko je dugo opasan materijal bio zakopan u zemlji.

Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine ranije je izjavio da Srbija mora u narednom periodu značajno da unapredi oblast upravljanja otpadom.
– Na ostvarivanju ovog cilja Ministarstvo će zajedničkim snagama raditi sa Nacionalnom asocijacijom i preduzećima koja posluju u ovoj oblasti – izjavio je Trivan.

U planu upravljanje opasnim otpadom

Kada govorimo o opštini Vladimirci, pre nekoliko meseci Ministarstvu zaštite životne sredine podnet je Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za skladištenje tečnog opasnog otpada u ovoj opštini.

Reč je o ostacima tečnih goriva i ulja, koji nastaju pri servisiranju, baždarenju i čišćenju rezervoara za skladištenje naftnih derivata.

Iz Ministarstva životne sredine za portal Mačva Sky Info kažu da su dali saglasnost za izvođenje radov jednoj lokalnoj firmia, ali da od investitora i dalje nisu dobili zahtev za dobijanje dozvole za skladištenje opasnog otpada.

– Tačno je da smo dali saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu u Vladimircima i za izvođenje radova i rezervoara za skladištenje otpadaka i ostataka tečnih goriva i ulja. Od investitora iz Vladimiraca još nismo dobili zahtev za dobijanje dozvole za skladištenje opasnog otpada – kažu iz ministarstva.

Veoma je važno da se svi uključimo kako bi zaštitili životnu sredinu u kojoj živimo, kao i da poštujemo Zakon, koji pre svega podrazumeva da se upravljanje otpadom vrši na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina.

Ovaj tekst je deo projekta Zeleni Vladimirci, koji je sufinansirala Opština Vladimirci. 

(Mačva Sky Info)